Základní škola a mateřská škola Ptení


Plán akcí

ČERVEN

1. MDD program pro děti

2. výlet 9.tř.

3. ŠJ vyhlášení soutěže

Abeceda peněz - finanční gramotnost 2.A, 4.tř.

6. focení tříd a žáků

7. přespání ve škole 9.tř.

8. Loutkové divadlo 

9. Loutkové divadlo

10.  MARBO - koncert pro první stupeň

program s rodilým mluvčím 6.,7.,8.,9. třída

13. 3.+6. tř. výlet

15. Summit škol- Světová škola

20. 7.+8. tř. výlet

23.  pedagogická rada

přespání ve škole 6. tř.

pasování na deváťáky

27. ŠD - dopravní hřiště

28. ŠD - dopravní hřiště

30. slavnostní ukončení školního roku

KVĚTEN

11. 4.+5. tř. výlet

13. představení reportáže, kterou připravili osmáci pro školu

No backpack day

19. krajské kolo biologické olympiády

22.  PĎĎ – Duhová perla - divadelní představení - premiéra

23. repríza pro školy

24. Krajské finále škol v orientačním běhu

25. repríza pro školy

26. derniéra pro naši školu

přespání ve škole 5. tř.

27. přespání ve škole 3.A+3.B

31. Dopravní hřiště 4. tř.

výlet 1.A+1.B+2.A+2.B

DUBEN

4. Bezpečně v dopravě - prevence - 1. a 2. tř.

     Bezpečně doma a venku - prevence - 3. a 4. tř.

5. Bezpečně online a bez závislosti - prevence - 5. tř., 6. tř.    

6. Tvoje cesta na čisto - prevence - 7.,8.,9. tř.

8. zápis do 1. třídy

19. Hasiči 2. a 6. tř.

20. basketbalový turnaj 1.-3. tř.

21. pedagogická rada – třídní schůzky

26. Sběr papíru

27. Sběr papíru

28. Sběr papíru

30. Čarodějnice

BŘEZEN

18. Recitační soutěž

22. dějepisná olympiáda - okresní kolo

28. Taneční tělocvik 1.-5. tř.

29. olympiáda z anglického jazyka - okresní kolo

30. olympiáda z českého jazyka - okresní kolo

ÚNOR

7.- 11. lyžařský výcvikový kurz - 7.tř.

14. - nábor Lutín- 8.tř.

25. English Day - s rodilým mluvčím - 3.A, 3.B

      Dopravní hřiště 4. tř.

LEDEN

20.- pedagogická rada

PROSINEC

1. - 17. - "adventní luštění" pro všechny třídy

8. – preventivní program Sdružení D – 8. tř.

17. – Vánoční představení pro 1. – 5. třídu - zrušené

LISTOPAD

18. – pedagogická rada - třídní schůzky

ŘÍJEN

12. – beseda volba povolání - úřad práce 9. tř.

19. – nábory škol pro 8. a 9. tř.

ZÁŘÍ

ZŠ a MŠ Ptení | Copyright 2021 | Vytvořeno tvorime-weby.cz | Administrace