Základní škola a mateřská škola Ptení


Zápis do ZŠ

OPATŘENÍ K ZÁPISU DO ZŠ PTENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády proběhne zápis v době od 1.4.2021 do 20.4.2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy  ID schránky: kbtfrqq (Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti dat. schr. škole je také zdarma. Více informací na: chcidatovku.cz/ )
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
    na adresu viera.smilnakova@zsmspteni.cz
  3. poštou na adresu: Základní škola a mateřská škola Ptení, Ptení 157, 798 43 Ptení. Obálku označte jako „ZÁPIS“
  4. osobním podáním ve škole každou středu od 8-12 nebo jindy po domluvě

K žádosti a zápisovému lístku doložte prostou kopii rodného listu dítěte.

Informace k zápisu 

Kapacita třídy prvního ročníku je 30 žáků, v případě zájmu otevřeme 2 třídy. 


Kritéria pro přijetí:
Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu ve Ptení,
v Holubicích a v Ptenském Dvorku.

O zápis žádá zákonný zástupce dítěte, které je narozené: od 1.9.2014 do 31.8.2015 a děti narozené od 1.9.2015
do 30.6.2016, jejichž rodiče požádají ředitelství ZŠ o předčasné zařazení.
O zápis žádají i zák. zástupci dětí s odloženou školní docházkou.
 
Písemné rozhodnutí o přijetí se nevydává, v případě nepřijetí bude zákonný zástupce vyrozuměn písemně
ředitelstvím školy. Každému dítěti bude přiděleno registrační číslo ve tvaru: první 2 písmena příjmení + 2 písmena jména a školní rok, kdy do školy nastoupí - např. Viera Šmilňáková bude mít registrační číslo ŠMVI2021-2022.
V prvním květnovém týdnu zveřejníme seznam přijatých uchazečů na webu školy, na vstupu do MŠ a na vstupu do ZŠ.

V případě odkladu povinné školní docházky zákonný zástupce požádá o odklad a do 30. 4. 2021
doloží 2 doporučení (pedagogicko psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum a odborný lékař, např. pediatr nebo klinický psycholog).

 Předčasné zařazení do ZŠ – rodiče doloží

  1. u dítěte narozeného od září do konce prosince (tj. od 1. 9. do 31. 12. 2015) doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
  2. u dítěte narozeného od ledna do konce června (tj. od 1. 1. do 30. 6. 2016) doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Ke stažení

ZŠ a MŠ Ptení | Copyright 2021 | Vytvořeno tvorime-weby.cz | Administrace